La liberte

東京賢治シュタイナー学校の学校祭で、高等部の学校祭プロジェクト班が自主制作販売した高等部紹介冊子『La liberte』です。